Disclaimer

Aan de afbeeldingen en de omschrijvingen op deze website kunnen geen rechten ontleend worden.

Betrouwbaarheid verstrekte informatie

Sign Display Shop stelt hoge eisen aan de via deze website verstrekte informatie. Desalniettemin aanvaardt Sign Display Shop geen aansprakelijkheid voor de actualiteit en/of het voorkomen van eventuele fouten in de informatie op deze website.

Als u onjuiste en/of onvolledige informatie op onze website aantreft, stellen wij het zeer op prijs als u ons daarover informeert via info@signdisplayshop.com

Ongeauthoriseerd of oneigenlijk gebruik

Ongeauthoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan kan een inbreuk vormen op rechten van intellectuele eigendom, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de webpagina verzendt.

Beëindigen website

Sign Display Shop mag de webpagina naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande kennisgeving. Sign Display Shop is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

Privacy

Sign Display Shop behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de website te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de website worden aangeboden gebruik te maken. In aansluiting daarop kan Sign Display Shop de toegang tot de website monitoren.

Contact

Via info@signdisplayshop.com kunt u contact met ons opnemen.
« Vorige